W sprawach związanych z funkcjonowaniem portalu zapraszamy do kontaktu rezerwacjanastrzelanie@gmail.com